Groei van oplaadpalen in Nederland

Op gisplanet.nl/oplaadpalen-groei heb ik een interactieve kaart geplaatst die de oplaadpaal groei per gemeente laat zien. Deze blogpost is bedoeld om uit te leggen op wat voor data deze kaart is gebaseerd en hoe ik de kaart heb gebouwd.

Terug naar de bron: oplaadpalen.nl

De website www.oplaadpalen.nl geeft een kaart weer met alle oplaadpalen in Nederland. Zij onderhouden een API die het mogelijk maakt alle oplaadpaal informatie binnen een bepaalde regio te downloaden als JSON data. De JSON bevat naast een unieke ID, de exacte lokatie en het aantal oplaadpunten ook informatie over de eigenaar van de oplaadpaal.

Helaas zit er geen informatie over het tijdstip van plaatsing bij. Daarom download ik sinds een jaar hun JSON dataset met alle oplaadpalen in Nederland. Eerst deed ik dat zo nu en dan, maar sinds een paar maanden probeer ik dit praktisch elke week te doen. Het automatisch laten downloaden op een server (cron job) is er tot nu toe niet van gekomen.

wat kan ik met deze data doen?

Nu bijna een jaar later heb ik een hoop datasets verzameld. Het leek mij zodoende interessant om de groei (?) van oplaadpalen per gemeente in te kunnen zien. Ik heb allereerst met behulp van Python alle JSON data tot een nieuwe dataset gesmeed en op carto.com geplaatst. Deze bevat per unieke ID en lokatie de datum waar ik de oplaadpaal het eerst tegenkwam in de JSON data. Vervolgens wilde ik de oplaadpaal groei vergelijken per gemeente. Op Imergis.nl kon ik een shapefile met alle gemeentegrenzen vinden. Ook deze heb ik op carto.com gezet.

De interactieve kaart

Met behulp van de SQL code hieronder is het mogelijk om de oplaadpaal groei per gemeente te bepalen. Deze is gemakkelijk via carto.com aan te roepen met een JSON response als resultaat.

Voor de interactieve kaart heb ik gebruik gemaakt van CARTO.js (welke weer gebaseerd is op LeafletJS) en jqPlot. Als de gebruiker op een gemeente polygoon klikt wordt de gemeente naam doorgegeven aan de SQL code en het resultaat wordt in het jqPlot diagram weergegeven. Dit is natuurlijk een eerste stap en de analyse kan verder uitgebouwd worden. Ik ga daarom graag met je in gesprek over mogelijke vervolg stappen.

© 2023 GIS Planet

Theme by Anders Norén